Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Tescili Neden Gereklidir?

Veli Topuz Avkatlık

Markanın tescil ettirilmeden kullanıldığı durumlarda; kötü niyetli kişiler tarafından bu marka kendi adlarına tescil ettirilerek kullanılabilmekte, bu durumda gerçek hak sahibi mağdur olmakta, yasal prosedürlerle çerçevesinde hak sahibi olduğunu kanıtlamak için uğraş vermekte, hatta bazen markasından vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Bu menfi durumlarla karşı karşıya kalmamak için markanızın tescil edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Ticari Unvan ile Marka arasındaki fark nedir?

Veli Topuz Avkatlık

Firma ticari unvanı ile markanın çoğu zaman birbirine karıştırıldığını müşahede etmekteyiz. Marka, ticari işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek amacı güderken; ticaret unvanı ticari işletmeyi diğer işletmelerden ayırt etmek amacına hizmet etmektedir.

Ticari unvanı marka olarak kullanılabilir mi?

Firma ticari unvanında geçen bir ibare bir başkası tarafından marka olarak tescil ettirilmiş olabilir. Bu durumda ticari unvan kullanımına engel olunamaz, ancak ticari unvanın marka olarak kullanılmaya kalkışılması halinde hukuki yaptırımlarla karşılaşma riski vardır.

Yasal düzenlemelere uygun ticari unvan kullanımı, unvanın tescil edildiği biçimde ve kullanılması gerekli yerlerde kullanılmasını ifade eder. Kullanımın unvan kullanımı olarak kabul edilebilmesi için, ticaret unvanının sicilde yazılı ve kayıtlı olduğu şekilde kullanılması ve unvandaki çekirdek sözcük ya da sözcüklerin, farklı renkte, büyük puntolarla ya da öne çıkarılarak kullanılmamış olması gerekir. Bir ticaret unvanının, unvan olarak (kanunun belirttiği yer ve şekilde) değil de örneğin marka olarak kullanılması halinde ise, marka hakkına tecavüz ya da haksız rekabet söz konusu olacaktır.

Bu sebeple ticari unvanınızın tamamını veya unvanda geçen bir ibareyi marka olarak kullanmak istemeniz halinde ayrıca marka olarak tescil ettirmeniz gereklidir.

Kimler Marka Tescil Ettirebilir?

Veli Topuz Avkatlık

Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde ikametgâhı olan gerçek ve ya tüzel kişiler veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler markalarını TPE nezdinde tescil ettirebilir.

Yukarıda belirtilen kapsama girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek ve ya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca marka korumasından aynı şekilde yararlanır.

Markanın Koruma Süresi Ne Kadardır?

Veli Topuz Avkatlık

Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemler halinde uzatılabilir.

Copyright 2013 - Reklam Ajansı: acayipisler