Patent/Faydalı Model

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır.

Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar;
İncelemesiz patentte 7 yıl,
İncelemeli patentte 20 yıl,
Faydalı modelde 10 yıl boyunca devam eder.

İncelemeli Patent / İncelemesiz Patent

Ülkemizdeki patent korumasında incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki sistem mevcuttur.
İncelemeli patent sisteminde, araştırma raporundan sonra inceleme raporu alınmaktadır.
İncelemesiz patent sisteminde ise sadece araştırma raporu düzenlenirken inceleme raporu düzenlenmemektedir.

Veli Topuz Avkatlık
Copyright 2013 - Reklam Ajansı: acayipisler